Formulare Tipizate Gratuite

Formulare download. Formulare tipizate gratuite. Formulare contabile in excel, model formulare, formulare postale, formulare ITM, formulare tipizate, model formulare tipizate, formulare inmatriculari auto, formulare radieri auto … informatii, acte necesare …

Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word


Download (descarcă) gratuit model (Anexa nr.6) declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport formular Word.

Anexa nr. 6

Model declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport

Subsemnat (ul/a)………………………………………………….cetăţean ………………….. născut/ă la data de ……………………… în localitatea …………………… ţara ………………….. domiciliat/ă în ………………………………… judeţ/sector …………………………………………. str. ………………………………………… nr. ……… bloc …….. scara …… etaj ….. ap. ………..

cod poştal ………………… ţara …………………………………… telefon ……………………. act identitate ……  seria …………  nr. …….. eliberat de …………………………………………… …………………………………….la data ……………….. CNP  …………………………………….,

mananger de transport pentru întreprinderea/operatorul economic  ……………………………………………………… având nr. de ordine în registrul comerţului …………………. nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ………………….. nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ……………………. cod unic de înregistrare …………………………………………., titular al certificatului de competenţă profesională nr. ……………………….. emis la data de …………………… de către ………………………………………………………………………………………………………….,

cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar
pe proprie răspundere că până la data prezentei:

nu am fost sancţionat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului[1].

am fost sancţionat pentru următoarele încălcări prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului:

Nr.

Crt.

Sancţiune Actul normativ în baza căruia a fost aplicată sancţiunea Data aplicării sancţiunii Autoritatea/Instituţia care a aplicat sancţiunea

 

1
2
3
…[2]

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la depunerea cererii prevăzute la art. ….. din OMTI nr. ….. , în vederea eliberării de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia/certificatului de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestuia/ licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier.

DECLARANT,

Nume, prenume                       Semnătură …………                     Data: …………..


[1] Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 300/51 din data de 14.11.2009

[2] Se va continua completarea listei prin introducerea unor rânduri suplimentare, dacă este cazul, corespunzător numărului de sancţiuni aplicate

Formular: Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word
Document Word
Mărime 37,5 Kb
Descarcă… AICI Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word
Sursă: www.arr.ro”

Reclame

2 comentarii la “Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word

 1. Admin
  01/04/2012

  Rule No.1 (single)…,,Post any comments that does not related the subject Affidavit transport manager – Word model, require us to remove. For Link Exchange with 24 standard site info clik HERE
  Thank yor for understanding.”

  Regula nr.1 (unica)…,,Postarea oricărui comentariu ce nu are legătură cu subiectul Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word, ne obligă să îl ştergem. Pentru Link Exchange cu siteul tipizate 24 info clik AICI
  Mulţumim pentru înţelegere.” Graty & Petru

  • Graty & Petru
   01/04/2012

   Fişierul ,, Declaraţie pe proprie răspundere a managerului de transport – model Word” este gazduit de, docs.google.com
   Detalii; clik pe butonul Fisier…apoi descarcaţi ca… word.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: