Formulare Tipizate Gratuite

Formulare download. Formulare tipizate gratuite. Formulare contabile in excel, model formulare, formulare postale, formulare ITM, formulare tipizate, model formulare tipizate, formulare inmatriculari auto, formulare radieri auto … informatii, acte necesare …

Despre Factura Fiscală


Art.155 din codul fiscal 2009 despre factura fiscală:

(1) Orice persoană impozabilă, înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, are obligaţia să emită factură fiscală pentru livrările de bunuri sau prestarile de servicii efectuate, către fiecare beneficiar.Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugata, precum şi contribuabilii inactivi, ale caror certificate de înregistrare fiscală au fost suspendate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nu au dreptul să emită facturi fiscale şi nici să înscrie taxa pe valoarea adăugata pentru livrarile de bunuri şi/sau prestările de servicii efectuate către altă persoană, în orice documente emise.
În situaţia în care contribuabilii inactivi menţionaţi emit facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, beneficiarii nu au dreptul să îşi exercite dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrise în documentele respective. Prin norme se stabilesc situaţiile în care factura fiscală poate fi emisa şi de altă persoană decât cea care efectuează livrarea de bunuri.

Persoanele impozabile cu regim mixt nu au obligaţia să emită facturi fiscale pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată; în funcţie de specificul activităţii, acestea pot emite alte documente prevăzute de lege pentru operaţiunile scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugată.
În situaţia în care persoanele impozabile cu regim mixt utilizează factura fiscală pentru evidenţierea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere sau care nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, acestea au obligaţia să înscrie în dreptul operaţiunii menţiunea «scutit fără drept de deducere» sau «neimpozabil».

(2) Pentru livrări de bunuri factura fiscală se emite la data livrării de bunuri, iar pentru prestări de servicii, cel mai târziu pâna la finele lunii în care prestarea a fost efectuată.

(3) Pentru bunurile livrate cu aviz de însoţire, factura fiscală trebuie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data livrării, fără a depăşi finele lunii în care a avut loc livrarea.

(4) Pentru prestările de servicii efectuate de prestatori stabiliţi în străinatate, pentru care beneficiarii au obligaţia plaţii taxei pe valoarea adăugată, aceştia din urmă, dacă sunt înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugata, trebuie să autofactureze operaţiunile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuării plaţii către prestator, în cazul în care nu s-a primit factura prestatorului pâna la această dată.

Operaţiunile de leasing extern se autofacturează de catre beneficiarii din România, înregistraţi ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, la data stabilită prin contract pentru plata ratelor de leasing şi/sau la data plaţii de sume în avans. Persoanele care nu sunt înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor urma procedura prevazută la art. 156 alin. (3). Regimul fiscal al facturilor fiscale emise prin autofacturare se stabileşte prin norme.

(5) Pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care se efectuează continu, cum sunt energia electrică, energia termică, gazele naturale, apa, serviciile telefonice şi altele asemenea, factura fiscală trebuie emisă la data la care intervine exigibilitatea taxei pe valoarea adaugată, cu excepţiile prevăzute în alte acte normative.

(6) În cazul operaţiunilor de leasing intern, a operaţiunilor de închiriere, concesionare sau arendare de bunuri, factura fiscală trebuie să fie emisă la fiecare din datele specificate în contract, pentru plata ratelor, chiriei, redevenţei sau arendei, după caz. în cazul încasării de avansuri, faţă de data prevăzută în contract se emite factura fiscală la data încasării avansului.

(7) Dacă plata pentru operaţiuni taxabile este încasată înainte ca bunurile sa fie livrate sau înaintea finalizării prestării serviciilor, factura fiscală trebuie să fie emisă în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la fiecare dată când este încasat un avans, fără a depaşi finele lunii în care a avut loc încasarea.

(8) Factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:
a) seria ăi numarul facturii;
b) data emiterii facturii;
c) numele, adresa şi codul de identificare fiscală ale persoanei care emite factura;
d )numele, adresa şi codul de identificare fiscală, după caz, ale beneficiarului de bunuri sau servicii;
e) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;
f) preţul unitar fără taxă pe valoarea adăugată şi baza de impozitare pentru fiecare cotă sau scutire;
g) cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată sau menţiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, după caz. Pentru operaţiunile supuse taxării inverse se menţionează obligatoriu «taxare inversă»;
h) suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operaţiunile taxabile, cu excepţia cazurilor în care se aplică reguli speciale prevăzute prin norme metodologice.

(9) Prin derogare de la alin. (1), persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată nu au obligaţia să emită factura fiscală pentru următoarele operaţiuni, cu exceptia cazurilor când beneficiarul solicita factura fiscala:
a)transportul persoanelor cu taximetre, precum şi transportul persoanelor pe baza biletelor de călătorie sau a abonamentelor;
b)livrări de bunuri prin magazinele de comerţ cu amănuntul şi prestări de servicii către populaţie, consemnate în documente fără nominalizarea cumpăratorului;
c)livrări de bunuri şi prestări de servicii consemnate în documente specifice aprobate prin lege.

Factura Fiscală (2 file) este realizată la Tipografia 24:ORE Iaşi în blocuri a 100 file, 50 set x 2 file albastru şi roşu pe hârtie autocopiativă albă în format A4, A5, A6…

Fatura Fiscală (3 file) este realizată la Tipografia 24:ORE Iaşi în blocuri a 150 file, 50 set x 3 file albastru, roşu şi verde pe hârtie autocopiativă albă în format A4, A5, A6…
vezi serviciile oferite de Tipografia 24:ORE Iasi pentru a executa acest formular tipizat.

Reclame

Un comentariu la “Despre Factura Fiscală

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la 11/05/2009 de în Formulare - Tipizate şi etichetată , , , .
%d blogeri au apreciat asta: