Formulare Tipizate Gratuite

Formulare download. Formulare tipizate gratuite. Formulare contabile in excel, model formulare, formulare postale, formulare ITM, formulare tipizate, model formulare tipizate, formulare inmatriculari auto, formulare radieri auto … informatii, acte necesare …

Despre Factură – Completare factură


Cum se completeaza o factura? Despre factura. Completare factura.
Art.155 din Codul fiscal al României, Factura.

Factura va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii

a)–numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic;

b)–data emiterii facturii;

c)–denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, după caz, ale persoanei impozabile care emite factura;

d)–denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoană obligată la plata taxei;

e)–denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale cumpăratorului de bunuri sau servicii, după ca

f)–numele şi adresa cumpărătorului, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care cumpărătorul este înregistrat, conform art. 153, precum şi adresa exacta a locului în care au fost transferate bunurile, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. d);

g)–denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, în cazul în care cealaltă parte contractantă nu este stabilită în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, în cazul în care reprezentantul fiscal este persoană obligată la plata taxei;

h)– codul de înregistrare în scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i);

i)–codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care se identifică cumpărătorul în celălalt stat membru, în cazul operaţiunii prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a);

j)–codul de înregistrare în scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat în alt stat membru şi sub care a efectuat achiziţia intracomunitară în România, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 153 sau 1531, al cumpărătorului, în cazul aplicării art. 126 alin. (4) lit. b);

k)–denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile prevăzute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;

l)–data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, cu excepţia cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării avansului;

m)–baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ;

n)–indicarea, în funcţie de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a următoarelor menţiuni:

1. în cazul în care nu se datorează taxa, o menţiune referitoare la prevederile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 ori menţiunile scutit cu drept de deducere, scutit fară drept de deducere, neimpozabilă în România sau, după caz, neinclus în baza de impozitare;

2. în cazul în care taxa se datorează de beneficiar în condiţiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g), o menţiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei 112 ori menţiunea taxare inversă pentru operaţiunile prevăzute la art. 160;

3. în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, trimiterea la art. 1521 ori la art. 306 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;

4. dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichitaţi, trimiterea la art. 1522 sau la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă trimitere care să indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;

o)–o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune;

p)–orice altă menţiune cerută de acest titlu.

Normele de Întocmire şi Utilizare a Facturii anexa nr.3 a O MF 2226/2006

Formular cu regim intern de tipărire şi numerotare.

1. Serveşte ca: – document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a bunurilor livrate şi a serviciilor prestate; -document de însoţire a mărfii pe timpul transportului, după caz;-document de încarcare în gestiunea cumpărătorului; -document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului;-alte situaţii prevăzute expres de lege.

2.Se intocmeşte, în două sau mai multe exemplare pentru livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii.

În situaţia în care factura nu se întocmeşte în momentul livrării, bunurile livrate sunt însoţite pe timpul transportului de avizul de însoţire a marfii. În vederea corelării documentelor de livrare, numărul şi data avizului de însoţire a mărfii se înscriu în formularul de factură.

3. Circulă, dupa caz:- la furnizor; -la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative şi pentru eventualele reclamaţii ale clienţilor;-la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate;- la cumpărător: -la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea plăţii, precum şi pentru înregistrarea în contabilitate.

4. Se arhivează, după caz: – la furnizor:- la compartimentul desfacere; – la compartimentul financiar-contabil; – la cumpărător.
Sursa: anaf.ro

Reclame

2 comentarii la “Despre Factură – Completare factură

  1. lucian
    26/04/2009

    Semnarea este obligatorie?

  2. Petru
    27/04/2009

    Semnarea şi ştampilarea facturilor nu sunt obligatorii. Art.155 al 6 C.F.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

informatie

Această înregistrare a fost postată la 15/04/2009 de în Formulare - Tipizate şi etichetată , , , , , .

Navigare

%d blogeri au apreciat asta: